IM电竞产物保举

美国规范 ASTM B85-98 铝合金IM电竞件

来历: IM电竞    人气:4082    宣布时候: 2020-11-12 
规范了划界了13种好用于IM电竞的铝镍钢(1)     催化气体IM电竞铝锰钢的标码及物理含量恳请见表1-4
 表1-4  IM电竞铝合金的化学成份(除给规模外,均为最大值)            %
合金的编号Si                  Fe                   Cu                 Mn                   Mg                   Ni                  Zn               Sn                   Ti                  Al其余
ANSI    ASEM      UNS总量
360.0   SG100B     A0306009.0~10.02.00.60.350.40~0.600.500.500.15 余量0.25
A360.0   SG100A    A136009.0~10.01.30.60.350.40~0.600.500.500.15 余量0.25
380.0  SC84B    A038007.5~9.52.03.0~4.00.500.100.503.000.35 余量0.50
A380.0②  SC84A    A138007.5~9.51.33.0~4.00.500.100.503.000.35 余量0.50
383.0②  SC102A    A038309.5~11.51.32.0~3.00.500.100.303.000.15 余量0.50
384.0②  SC114A    A0984010.5~12.01.33.0~4.50.500.100.503.000.35 余量0.50
390.0  SC174A    A0390016.0~18.01.34.0~5.00.100.45~0.65 0.10 0.20余量0.20
B390.0  SC174B    A2390016.0~18.01.34.0~5.00.500.45~0.650.101.50 0.10余量0.20
392  S19    A0392018.0~20.01.50.4~0.80.20~0.600.80~1.200.500.500.300.20余量0.50
413.0  S12B    A0413011.0~13.02.01.00.350.100.500.500.15 余量0.25
A413.0  S12A    A1413011.0~13.01.31.00.350.100.500.500.15 余量0.25
C443.0  S5C    A344304.5~6.02.00.60.350.100.500.500.15 余量0.25
518.0  G8A    A051800.351.80.250.357.5~8.50.150.150.15 余量0.25 
标价签: 铝合金IM电竞件
IM电竞|官网